Ta witryna używa plików Cookies w celach reklamowych i statystycznych. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich instalację.
Szczegóły na temat plików Cookies i możliwości ich wyłączenia w swojej przeglądarce znajdziesz w naszej Polityce Cookies.
DowodOsobisty.info - formalności i dokumenty związane z wyrobieniem lub wymianą dowodu osobistego

Wyrobienie dowodu osobistego, czyli jak wyrobić dowód

Aby bez kłopotów i zbędnej straty czasu wyrobić dowód osobisty, warto poświęcić kilka minut na odpowiednie przygotowanie do wizyty w urzędzie. Przyjrzyjmy się, o czym należy pamiętać, aby wyrobienie dowodu przebiegło bezproblemowo.

Obowiązek posiadania dowodu

Prawo obliguje obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju do posiadania dowodu osobistego. Wymóg ten obowiązuje osoby pełnoletnie oraz w szczególnych przypadkach osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat (jeśli pracują, nie mieszkają z rodzicami/opiekunami lub nie pozostają pod władzą rodzicielską/opieką).

Prawo do posiadania dowodu osobistego, ale nie obowiązek, mają obywatele polscy mieszkający za granicą oraz osoby niepełnoletnie.

Gdzie wyrobić dowód osobisty?

Dowód osobisty wydawany jest przez organ gminy właściwy dla miejsca zameldowania danej osoby. Jest nim wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeśli nie mamy stałego miejsca zameldowania, musimy udać się do urzędu gminy ostatniego miejsca pobytu stałego.

Gdy nie da się ustalić, zgodnie z powyższymi kryteriami, organu właściwego do wystawienia dowodu osobistego, należy udać się do urzędzu dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Wniosek o dowód można składać urzędzie gminy właściwym dla miejsca pobytu czasowego, jeśli nie mamy możliwości złożenia go w urzędzie właściwym dla miejsca zameldowania.

Procedura wyrabiania dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Wymóg ten nie dotyczy małoletnich poniżej 5. roku życia. Wniosek dla osób, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (np. osoby poniżej 18. roku życia), składają rodzice, opiekunowie lub kuratorzy.

Jeśli nie jesteśmy w stanie złożyć wniosku lub odebrać dowodu osobiście, można zgłosić ten fakt do urzędu gminy. W miarę możliwości sprawa zostanie załatwiona w miejscu pobytu osoby wnioskującej o dowód.

Wymagane dokumenty

Oprócz wypełnionego wniosku o wydanie dowodu, należy złożyć dwie fotografie (tutaj więcej o wymogach dotyczących zdjęć) oraz odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa. Odpisów nie musimy załączać, jeśli składamy wniosek w urzędzie z tej samej gminy, w którym zostały sporządzone.

Czy dowód trzeba odebrać osobiście?

Tak. W większości przypadków dowód osobisty należy oderbać osobiście. Wyjątki dotyczą osób, które nie ukończyły 13. roku życia lub zostały ubezwłasnowolnione - wówczas dowód odbiera z urzędu gminy rodzic, opiekun lub kurator.

Ile trwa wyrobienie dowodu?

Wyrobienie dowodu osobistego, zgodnie z przepisami, trwa do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Termin ważności

Termin ważności dowodu osobistego dla osoby pełnoletniej wynosi 10 lat, a dla dziecka 5 lat od daty wydania. Osoby powyżej 65 roku życia mogą wnioskować o wydanie dowodu osobistego na czas nieoznaczony.